Valtakunnallinen LATUA Laadullinen työllistymistieto akateemisen työllistymisen tukena -hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja se toteuttiin 1.4.2015–31.3.2018.

Vastuuviranomainen on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 212 011 euroa, josta ESR- ja valtionrahoitusta on 969 610 euroa.

Hanketta koordinoi Tampereen yliopisto. Osatoteuttajia ovat Helsingin yliopisto, Turun yliopisto ja Åbo Akademi.

mutteri_turkoosiLATUA sijoittuu OKM:n valtakunnallisen ESR-toimenpidekokonaisuuden Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen -toimintalinjaan (toimintalinja 4.). Hanke vastaa toimintalinjan Korkeakoulusta työelämään -osan kehittämistarpeisiin lisätä korkeakoulujen valmiuksia edistää opiskelijoidensa työllistymistä ja tarjota yhdenvertaiset lähtökohdat työmarkkinoille.

Kehittämistyötä tehdään yhdessä kahden rinnakkaisen hankkeen, Töissä.fi-verkkopalvelu opiskelijan ja ohjaajan tukena ja AMKista uralle!, kanssa. Hankkeilla on yhteinen ohjausryhmä.

LATUA-hankkeen tavoitteet
Ota yhteyttä