Uraseurantakyselyn toteuttamiseksi ja uraseurantatiedon levittämiseksi on perustettu ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen yhteistyöverkosto, uraseurantaverkosto.

Verkoston tehtävä on sopia yhteisistä käytännöistä, käsitellä kyselyn palaute, kehittää kyselyä ja uraseurantatiedon käyttöä. Verkoston edustajien kautta tieto välittyy ammattikorkeakouluihin.

Arenen rooliin kuuluu uraseurantakyselyn sisältöjen, aikataulujen, yhteisten periaatteiden ja eettisten kysymysten hyväksyminen sekä valtakunnalliseen viestintään osallistuminen vuosittain. Arene asettaa uraseurantakyselylle ohjausryhmän.

Uraseurantakyselystä vastuussa olevat ammattikorkeakoulut (4 -6 ammattikorkeakoulua) muodostavat uraseurantatyöryhmän. Työryhmä vastaa kyselyn toteutuksesta, kehittämisestä ja tekee operatiiviset päätökset toteutukseen liittyen. Sopimukset CSC:n ja Otuksen kanssa ja resurssien kerääminen ammattikorkeakouluilta kulkevat yhden vastuuammattikorkeakoulun kautta. Vastuuammattikorkeakoulun vetäjä raportoi uraseurantaverkostolle ja Arenelle kyselyn toteutuksesta ja vetää uraseurantaverkostoa.

Toimintaa ohjaavat eettiset periaatteet.