Uraseurantakyselyn tulokset kysely syksy 2019 (valmistuneet 2014)

Uraseuranta-aineistosta tehty alueellisen sijoittumisen analyysi kokonaisuudessaan: Uraseuranta 2013 ja 2014 Alueellinen sijoittuminen.

Lisää tuloksia tulossa…

Uraseurantakyselyn tulokset kysely kevät 2019 (valmistuneet 2013)

Uraseurantakyselyn tuloksia 2013 valmistuneet

Katoanalyysi 2013 valmistuneet

Alueellinen sijoittuminen 2013 valmistuneet

Tyytyväisyys tutkintoon monimuuttuja 2013 valmistuneet

UAS’ career monitoring survey –results in spring 2019

YHS karriäruppföljning – utexaminerade 2013

Muita selvityksiä aiheesta:

Katsaus uraseurantaan ammattikorkeakouluissa 2015-2016

AMKista uralle! -hankkeessa kerättiin vuosina 2015 – 2016 lähes kahdeltasadalta ammattikorkeakoulujen edustajalta näkemyksiä ura- ja työllistymistiedon keräämiseen, levittämiseen ja hyödyntämiseen liittyvistä käytänteistä sekä uratiedontarpeista. Tietoja kerättiin korkeakoulujen johdon, laatutyön ja toiminnanohjauksen, uraohjauksen ja opetuksen, alumniyhteistyön sekä ura- ja rekrytointipalvelujen piiristä.
Tutustu selvityksen tuloksiin:
Katsaus uraseurantaan ammattikorkeakouluissa (pdf) (julkaistu 7.12.2016)