SELVITYS: Katsaus uraseurantaan ammattikorkeakouluissa

AMKista uralle! -hankkeessa kerättiin vuosina 2015 – 2016 lähes kahdeltasadalta ammattikorkeakoulujen edustajalta näkemyksiä ura- ja työllistymistiedon keräämiseen, levittämiseen ja hyödyntämiseen liittyvistä käytänteistä sekä uratiedontarpeista. Tietoja kerättiin korkeakoulujen johdon, laatutyön ja toiminnanohjauksen, uraohjauksen ja opetuksen, alumniyhteistyön sekä ura- ja rekrytointipalvelujen piiristä.

Uraseurantakyselyn tulokset kysely kevät 2019 (valmistuneet 2013)

Uraseurantakyselyn tuloksia k2019

Tutustu selvityksen tuloksiin:
Katsaus uraseurantaan ammattikorkeakouluissa (pdf) (julkaistu 7.12.2016)