Hankkeen aikana järjestämme lukukausittain teemoitettuja valtakunnallisia, alueellisia ja paikallisia seminaareja, webinaareja, koulutustilaisuuksia sekä työpajoja. Tapahtumien tarkoituksena on uraseurantatiedon levittäminen ja hyödyntäminen sekä hankkeessa kehitettyjen työkalujen opastaminen ja uraseurantakyselyn edelleen kehittäminen. Teemat ja ajankohdat täydentyvät hankkeen edetessä.

Kevät 2019: Miten kehittäisit uraseurantaa?

22.5. YAMK-työpaja klo 10-16 Laurea ammattikorkeakoulu, Tikkurila
Ohjelma ja linkit esityksiin ja lisätietoja jaana.ignatius@laurea.fi

10.6 Uraseurantakyselyn tulokset-mitä ne kertovat. Tiedotus- ja palautetilaisuus AVOP-yhteyshenkilöille

Korkeakoulukohtaiset kick-off tilaisuudet

TAMK 9.5. Uraseurantatieto omassa työssä. Kohderyhmänä koulutusjohtajat ja -päälliköt sekä muut uraseurannasta kiinnostuneet. Lisätietoja liisa.marttila@tuni.fi

Laurea 20.5. Lisätietoja jaana.ignatius@laurea.fi

Turun AMK 20.5 Uraseurantatiedot käyttöön. Lisätietoja satu.helmi@turkuamk.fi

HAMK 28.5. Uraseurantatiedot käyttöön. Kohderyhmänä koulutuspäälliköt, opot ja muut uraseurannasta kiinnostuneet. Lisätietoja jaana.kullaslahti@hamk.fi

OAMK 20.5. lisätietoja arja.raina-raisanen@oamk.fi

Hankkeen puheenvuoro seuraavissa tapahtumissa

13.5. Puheenvuoro IR-tekijäverkoston tapaamisessa Hämeenlinnassa
Lisätietoja satu.helmi@turkuamk.fi 

5-6.6. Pedaforum. Posteriesittely
Lisätietoja liisa.marttila@tamk.fi

10.6. Puheenvuoro AVOP yhteyshenkilöiden tapaamisessa.
Lisätietoja satu.helmi@turkuamk.fi

Syksy 2019: Mitä uraseurantatiedot kertovat?

28.8. Ammattikorkeakoulujen alumnit koulutuksen kehittäjinä (työpaja)
Ohjelma ja lisätietoja Eija Syrjämäki ja Päivi Karjalainen

Kyselytunti Avop-yhteyshenkilöille kyselyn (2014 valmistuneet) toteutuksesta

Webinaari: Mitä uraseurantatulokset (2013 valmistuneet) kertovat?

Kevät 2020: Miten käytät uraseurantatietoja ohjaus- ja kehittämistyössä?

YAMK uraseurannat työpaja.

Valtakunnallinen seminaari uraseurantatuloksista ja niiden hyödyntämisestä.

Työpajat ja webinaarit uraseurantojen tuloksista sekä niiden hyödyntämisestä opinto- ja uraohjaajille.

Syksy 2020: Uraseurannan hyvä käytänteet?

Kyselytunti Avop-yhteyshenkilöille kyselyn (2015 valmistuneet) toteutuksesta.

Työpajat ja webinaarit uraseurantojen tuloksista sekä niiden hyödyntämisestä ja hyvistä käytänteistä.

Hankkeen loppuseminaari 2020-2021

TP 4: Tulosten levittämiseen liittyvät koulutukset ja työpajat
Lisätietoja jaana.kullaslahti@hamk.fi

Hankkeen koulutusten ja tapahtumien henkilötietojen käsittelyssä noudatamme EU:n tietosuoja-asetusta ja Suomen lainsäädäntöä. Lisätietoa henkilötietojen keräämistä löytyy koulutusten henkilötiedojen käsittelystä ja ESR-henkilöjärjestelmän rekisteriselosteesta