Hankkeen aikana järjestämme lukukausittain teemoitettuja valtakunnallisia, alueellisia ja paikallisia seminaareja, webinaareja, koulutustilaisuuksia sekä työpajoja. Tapahtumien tarkoituksena on uraseurantatiedon levittäminen ja hyödyntäminen sekä hankkeessa kehitettyjen työkalujen opastaminen ja uraseurantakyselyn edelleen kehittäminen. Teemat ja ajankohdat täydentyvät hankkeen edetessä.

Syksy 2019: Mitä uraseurantatiedot kertovat?

Tule mukaan!

1.11. Tulevaisuus kiikarissa: Rakennetaan hyvinvointia ja yhteisövoimaa yhdessä -tapahtumaan perjantaina 1.11.2019 klo 9.00 – 14.00 Oulun ammattikorkeakoulussa
Tarvitsetko uutta puhtia oman opiskelu- ja/tai työhyvinvointisi rakentamiseen? Tunnetko alasi työelämänäkymät ja verkostot? Miten omaa uraa voi suunnitella ja suunnata? 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset

9.12. Miksi keksiä pyörää uudelleen? – Työelämätieto uraohjauksessa, opetuksessa ja koulutuksessa / AMKista uralle − uraseurantatiedot käyttöön ja KOPE-hankkeen valtakunnallinen seminaari, Tampere

Ohjelma ja ilmoittautuminen


2.10. AMKista uralle − uraseurantatiedot käyttöön ja KOPE-hankkeen kutsutyöpaja, Tampere
Opiskelijoiden ohjausta tukevat toimintamallit
Lisätietoja: liisa.marttila@tuni.fi

2.9. Kyselytunti Avop-yhteyshenkilöille kyselyn (2014 valmistuneet) toteutuksesta

28.8. Ammattikorkeakoulujen alumnit koulutuksen kehittäjinä (työpaja), Tampere
Ohjelma ja lisätietoja Eija Syrjämäki ja Päivi Karjalainen

 

Hankkeen puheenvuoro seuraavissa tapahtumissa:

27.8. Korkeakoulujen KOTA-seminaari – Satu Helmi: Korkeakoulujen uraseurantojen kehittäminen https://minedu.fi/tapahtumat/2019-08-27/kota-seminaari

Kevät 2020: Miten käytät uraseurantatietoja ohjaus- ja kehittämistyössä?

YAMK-uraseurannat -työpaja.

Valtakunnallinen seminaari uraseurantatuloksista ja niiden hyödyntämisestä.

6-8.2. Esittelypiste Opopäivillä Tampereella http://opopaivat2020.fi/

Työpajat ja webinaarit uraseurantojen tuloksista sekä niiden hyödyntämisestä opinto- ja uraohjaajille.

Hankkeen puheenvuoro seuraavissa tapahtumissa:

20.-21.8. PedaForum, Oulu
6.-7.5. AMK-päivät, Helsinki

Syksy 2020: Uraseurannan hyvät käytänteet?

Kyselytunti Avop-yhteyshenkilöille kyselyn (2015 valmistuneet) toteutuksesta.

Työpajat ja webinaarit uraseurantojen tuloksista sekä niiden hyödyntämisestä ja hyvistä käytänteistä.

Hankkeen valtakunnallinen loppuseminaari 2020-2021


Menneet tapahtumat

Kevät 2019: Miten kehittäisit uraseurantaa?

22.5. YAMK-työpaja, Laurea ammattikorkeakoulu, Vantaa
Ohjelma ja linkit esityksiin ja lisätietoja jaana.ignatius@laurea.fi

10.6 Uraseurantakyselyn tulokset – mitä ne kertovat. Tiedotus- ja palautetilaisuus AVOP-yhteyshenkilöille

Korkeakoulukohtaiset kick-off -tilaisuudet:

TAMK 9.5. Uraseurantatieto omassa työssä. Kohderyhmänä koulutusjohtajat ja -päälliköt sekä muut uraseurannasta kiinnostuneet. Lisätietoja liisa.marttila@tuni.fi
Laurea 20.5. Lisätietoja jaana.ignatius@laurea.fi
Turun AMK 20.5 Uraseurantatiedot käyttöön. Lisätietoja satu.helmi@turkuamk.fi
HAMK 28.5. Uraseurantatiedot käyttöön. Kohderyhmänä koulutuspäälliköt, opot ja muut uraseurannasta kiinnostuneet. Lisätietoja jaana.kullaslahti@hamk.fi
OAMK 20.5. lisätietoja arja.raina-raisanen@oamk.fi

Hankkeen puheenvuoro seuraavissa tapahtumissa:

13.5. Puheenvuoro IR-tekijäverkoston tapaamisessa Hämeenlinnassa
Lisätietoja satu.helmi@turkuamk.fi 

5-6.6. Pedaforum, posterinäyttely, Helsinki
Lisätietoja liisa.marttila@tamk.fi

10.6. Puheenvuoro AVOP-yhteyshenkilöiden tapaamisessa
Lisätietoja satu.helmi@turkuamk.fi


AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön TP 4: Tulosten levittämiseen liittyvät koulutukset ja työpajat
Lisätietoja jaana.kullaslahti@hamk.fi

Hankkeen koulutusten ja tapahtumien henkilötietojen käsittelyssä noudatamme EU:n tietosuoja-asetusta ja Suomen lainsäädäntöä. Lisätietoa henkilötietojen keräämistä löytyy koulutusten henkilötiedojen käsittelystä ja ESR-henkilöjärjestelmän rekisteriselosteesta