Järjestämme valtakunnallisia, alueellisia ja paikallisia seminaareja, webinaareja, koulutustilaisuuksia sekä työpajoja. Tapahtumien tarkoituksena on uraseurantatiedon levittäminen ja hyödyntäminen sekä hankkeessa kehitettyjen työkalujen opastaminen ja uraseurantakyselyn edelleen kehittäminen.

ESR-henkilöjärjestelmän rekisteriseloste ja tietosuojaseloste ja koulutustilaisuuteen ilmoittautumisen tietosuojailmoitus

Kevät 2019: Miten kehittäisit uraseurantaa?

Teemat ja ajankohdat täydentyvät hankkeen edetessä.

13.5. Puheenvuoro IR-tekijäverkoston tapaamisessa Hämeenlinnassa
Lisätietoja satu.helmi@turkuamk.fi 

22.5. YAMK-työpaja klo 10-16 Laurea ammattikorkeakoulu, Tikkurila
Ohjelma ja lisätietoja jaana.ignatius@laurea.fi

5-6.6. Pedaforum. Posteriesittely
Lisätietoja liisa.marttila@tamk.fi

10.6. Puheenvuoro AVOP yhteyshenkilöiden tapaamisessa.
Lisätietoja satu.helmi@turkuamk.fi

Kick-off tilaisuudet osatoimijoiden ammattikorkeakoulujen henkilöstölle.

Webinaari/työpaja alustavista tuloksista ammattikorkeakoulujen laatu- ja toiminnanohjaushenkilöille.

 

Syksy 2019: Mitä uraseurantatietoja?

Kyselytunti Avop-yhteyshenkilöille kyselyn (2014 valmistuneet) toteutuksesta

Työpaja: Alumnitoiminta ja uraseuranta

Webinaari: Mitä uraseurantatulokset (2013 valmistuneet) kertovat?

Työpajat uraseurantatiedon hyödyntämisestä koulutuksen kehittämisessä.

 

Kevät 2020: Miten käytät uraseurantatietoja ohjaus- ja kehittämistyössä?

YAMK uraseurannat työpaja.

Valtakunnallinen seminaari uraseurantatuloksista ja niiden hyödyntämisestä.

Työpajat ja webinaarit uraseurantojen tuloksista sekä niiden hyödyntämisestä opinto- ja uraohjaajille.

 

Syksy 2020: Uraseurannan hyvä käytänteet?

Kyselytunti Avop-yhteyshenkilöille kyselyn (2015 valmistuneet) toteutuksesta.

Työpajat ja webinaarit uraseurantojen tuloksista sekä niiden hyödyntämisestä ja hyvistä käytänteistä.

Hankkeen loppuseminaari 2020-2021

TP 4: Tulosten levittämiseen liittyvät koulutukset ja työpajat
Lisätietoja jaana.kullaslahti@hamk.fi