Tampereella etsittiin työvälineitä uran ja osaamisen rakentamiseen

Ammattikorkeakoulut pyrkivät löytämään keinoja opintojen ja työelämän välisen rajan madaltamiseen sekä valmistuneiden työllistymisen edistämiseen. AMKista uralle! ja Verkkovirta -hankkeet yhdistivät voimansa ja järjestivät Uraa ja osaamista rakentamassa -seminaarin Tampereella 18.4. Paikalla oli satakunta opettajaa, kouluttajaa, uraohjaajaa ja hallinnon edustajaa pohtimassa sitä, mitä osaaminen tänä päivänä on, miten sitä voidaan kehittää lähellä työelämää ja kuinka osaamista ja uraa rakennetaan yhdessä, verkostoissa.

1804_esitteetAamupäivällä keskityttiin siihen, miten tulevaisuuden osaamista ja tietoa rakennetaan yhdessä, verkostomaisesti toimien ja digitaalista tekniikkaa hyväksikäyttäen. TAMKin vararehtori Päivi Karttunen jakoi kokemuksiaan tulevaisuuden osaamisen rakentamisesta ja uuden korkeakouluorganisaation luomisesta verkostoissa. Sen jälkeen digitalisti ja strategiajohtaja Ville Tolvanen herätti kuulijoita pohtimaan sitä, miten tiedon ja oppilaitosten rooli ja suhde muuttuvat, kun digitaalisaatio muuttaa ihmisten suhdetta aikaan ja paikkaan sekä päällekkäisiin sosiaalisiin verkostoihin. Iltapäivällä taas etsittiin työpajatyöskentelyllä vastauksia erilaisia työriin, korkeakoulujen uraohjaukseen, opetussuunnitelmiin sekä osaamisen sanoittamiseen liittyviin kysymyksiin.

AMKista uralle! -hankkeen työpajassa keskusteltiin vilkkaasti siitä, mihin ammatillinen identiteetti voi jatkuvasti liikkuvassa työelämässä kiinnittyä ja miten sen rakentamista voitaisiin ohjauksella tukea. Osallistujat jakoivat keskenään näkemyksen siitä, että opiskelijat tarvitsevat nykyistä enemmän ohjausta oman osaamisen sanallistamiseen ja omien kompetenssiensa kirkastamiseen, opiskelijapolun alusta loppuun. Kun opiskelija osaa hahmottaa omaa osaamistaan ja ammatillista arvomaailmaansa, pystyy hän luomaan sellaista ammatillista itsetuntoa, jonka kautta uramuutokset ovat käänteitä, eivät katastrofeja.

Lisätietoa Verkkovirta-hankkeesta ja seminaarin materiaalit.

TEKSTI JA KUVA: Liisa Marttila, AMKista uralle! -hankkeen projektipäällikkö

Tulossa: uusi tohtoriuraseuranta julkistetaan kesäkuussa

Yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden Aarresaari-verkosto kerää tietoa tohtoreiden työllistymisestä. Syksyllä 2015 kerättiin aineisto vuosina 2012-13 valmistuneilta tohtoreilta. Valtakunnallisen aineiston tulokset julkistetaan 1.6.2016 kaikille avoimessa julkistustilaisuudessa.

Lisäksi tilaisuudessa kuullaan kommenttipuheenvuorot Helsingin yliopiston, Opetus- ja kulttuuriministeriön, Koneen Säätion, Tieteentekijöiden liiton ja Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) edustajilta. Ohjelmassa on myös paneelikeskustelu tohtorikoulutuksen kehittämisestä.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan.

”Pitääkö mun nyt jo tietää mitä mä haluan”

Työpajassa keskuteltiin vilkkaastiTöissä.fi-hankkeen Leena Itkonen, Leena Penttinen ja Milla Härmä vetivät työpajan tamperelaisten lukioiden opinto-ohjaajille Tampereen normaalikoulun lukion tiloissa 11.4.2016. Pajan tarkoituksena oli pohtia ja ideoida yhdessä, miten Töissä.fi-palvelua voisi entistä enemmän käyttää hyödyksi myös lukion ohjauksessa. Lukion uusi opetussuunnitelma tuo mukanaan toisen opinto-ohjauksen pakollisen kurssin, ja Töissä.fi kehittää tällä hetkellä sähköistä työkirjaa muun muassa tämän kurssin tarpeita silmällä pitäen.

Suurin osa opoista oli tutustunut palveluun jo aikaisemmin Merja Ukkolan esittelyn pohjalta, ja työssä päästiin hienosti alkuun. Hedelmällistä keskustelua käytiin lukiolaisilta nousevista kysymyksistä, uudesta opetusuunnitelmasta sekä siitä, minkälaisia työkaluja uudelle kurssille kaivataan. Töissä.fi-palvelun ohjauksen työryhmä jatkaa sähköisen työkirjan kehittämistä tämän pohdinnan perusteella.

Työskentelyä jatketaan myös Seppo Linnarannan koordinoiman saman opoporukan kanssa vielä tänä keväänä.

Postauksen otsikko on yksi lukiolaisilta nouseva kysymys, ja kiteyttää varmasti monen lukiolaisen tunteet tässä ajassa.

Teksti: Milla Härmä

Kehittämispäivä kokosi hanketiimit ideoimaan

AMKista uralle!-, LATUA- ja Töissä-hankkeiden yhteinen kehittämispäivä järjestettiin 6.4. Tampereella. Hanketiimit kokoontuivat pohtimaan, miten uraseurannoista saadaan toimiva työväline korkeakouluille ja muille käyttäjäryhmille. Miten käyttäjien tarpeisiin voidaan vastata?

Päivän pohjana olivat hankkeiden tekemän alkukartoitustyön tulokset. LATUA-hankkeessa on tehty selvitys yliopistojen tiedontarpeista uraseurantatietoon liittyen. AMKista uralle! -hanke julkaisee oman selvityksensä syksyllä, mutta jo nyt kuultiin esimakua tuloksista. Yhteistä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tarpeissa on paljon: kummallakin sektorilla ollaan kiinnostuneita valtakunnallisesta ja alueellisesta vertailutiedosta valmistuneiden työllistymiseen liittyen. Helppokäyttöisyys ja kattavuus ovat reunaehtoja sille, että tieto saadaan systemaattiseen käyttöön korkeakoulujen sisällä.

Päivän aikana käytiin vilkasta keskustelua uraseurantojen kehittämisestä. Keskustelujen pohjana oli kolme teemaa:

1. Miten? – aineistonkeruu ja vastaajien tavoittaminen
2. Mitä? – uraseurannan sisällöt
3. Kuka ja missä? – tiedon tarjoaminen ja vertailtavuus.

Työpajoissa syntyi hyviä ajatuksia ja ideoita muun muassa kansallisesta aineistonkeruusta, uusista kysymyksistä sekä Open datan periaatteista. Kooste päivän työpajakeskusteluista on lähetetty hankkeen toteuttamisessa mukana oleville.

Hankkeet jatkavat ideoiden pohjalta kehittämistyötä täydellä tohinalla. Huhtikuussa on tarkoitus päästä määrittelemään ammattikorkeakoujen ja yliopistojen yhteisiä kyselysisältöjä. Myös uraseurantakyselyjen toteutuksen ja raportoinnin kehittämistä jatketaan muun muassa mobiilipilotin suunnittelulla.

Kiitos kaikille päivään osallistuneille!

TEKSTI JA KUVA: Jenni Iivonen